23 de setembre. Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, nens i nenes

Des de l’any 1999 i gràcies a la Conferència Mundial d’organitzacions i xarxes que lluiten contra l’explotació sexual i el tràfic de persones, en coordinació amb la Conferència de Dones reunida a Dhaka, Bangladesh, el dia 23 de setembre es commemora el Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de dones, nens i nenes.

El tràfic de persones és una violació dels drets humans i un delicte de lesa humanitat, segons la Cort Penal Internacional. En el mateix sentit, la tracta de persones és un delicte greu, i constitueix una greu violació dels drets humans, estant prohibida explícitament per la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per aquest motiu, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van aprovar la Directiva 2011/36UE, de 5 d’abril de 2011, relativa a la prevenció i la lluita contra la tracta d’éssers humans i la protecció de les víctimes.

Per imperatiu d’aquesta directiva l’estat espanyol s’ha vist obligat a actualitzar la seva legislació, aprovant a mitjans d’aquest any 2013 la “Estrategia Nacional contra la Violencia de Genero”, considerant per primer cop “víctimes de violència de gènere” a les dones prostituïdes i víctimes del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Actualment, l’estat espanyol és el segon país on hi ha més dones obligades a exercir la prostitució. A més, hi ha grans dificultats per combatre aquesta xacra, per molts motius. D’una banda, per la desregulació del propi exercici de la prostitució, que fomenta la confusió en la detecció d’irregularitats, delictes, la pràctica voluntària o la violació de drets. D’altra banda, és el negoci il·legal que mou més diners després del tràfic de drogues, i per això, normalment  aquesta lluita es produeix sota l’amenaça i pressió de bandes de crim organitzat. A més, hi ha una manca  de sensibilització sobre aquesta vulneració de drets humans, on la legislació espanyola tot just en els darreres anys i mesos s’està posant al dia, i encara sense  una garantia de formació i actuació en perspectiva de gènere per part de totes les persones que a nivell professional han d’atendre a qui pateix aquesta situació. Tot això, en un context de permissivitat social,  deslligant-ho sovint de la violència masclista, i obviant la complicitat de la clientela sobre aquesta vulneració de drets, la qual cosa ha dificultat també la investigació d’aquests casos.

Per tot això, des de l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere, ens sumem a la lluita contra l’explotació sexual i el tràfic de persones, considerant-ho una forma més de violència masclista, contra els drets humans més fonamentals. Exigim a les institucions públiques els recursos necessaris que garanteixin la sensibilització i col·laboració de tota la societat, així com la formació de tots els i les professionals que atenen les víctimes d’aquestes violències, i en definitiva, garantir en una lluita coordinada a nivell local, nacional i internacional, la seva prevenció i eradicació definitiva.

Comments are closed.