25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violencia envers les dones

De nou arriba el 25 de novembre i amb aquesta data, la necessitat i el compromís ferm de continuar treballant per a la prevenció, l’atenció integral i l’eradicació de qualsevol tipus de violència envers les dones.

La violència masclista constitueix un problema social d’enorme magnitud, que requereix d’una intervenció coordinada i multidisciplinar per part d’agents socials, serveis i recursos que participen en la seva detecció, en l’atenció i recuperació de les dones i els nens i les nenes que la pateixen.

En aquests moments de greu crisi econòmica i, conseqüentment, de desbordament de les problemàtiques socials, el govern espanyol està ultimant el projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions públiques, una llei que, si s’aplica tal i com està redactada, suposarà un greu atac als serveis municipals d’atenció a les persones i, d’entre aquests, als serveis adreçats a la promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència vers les dones.

La citada llei preveu que aquests serveis deixin de ser competències pròpies dels ajuntaments – les administracions fins ara prestadores – i que passin a ser competències delegades, supeditades a l’existència de dotació pressupostària per a la seva prestació, obviant així el principi de subsidiarietat.

Aquest fet, pot afectar, no tan sols a la qualitat dels mateixos sinó que no garantitza per si sol la continuïtat del propi servei.

Des d’ACPIG demanem als poders públics que garanteixin una atenció integral i de qualitat a totes les dones que es troben en una situació de violència masclista i que es continuï treballant i, per tant, invertint en la prevenció i eradicació de la mateixa a través de polítiques públiques globals que tinguin per finalitat la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

No hi ha societat més justa i equitativa que la que vetlla pel conjunt de la seva ciutadania.

Per visualitzar i descarregar el manifest institucional del 25N, feu clic en el següent enllaç: Manifest Institucional 25 de novembre de 2013

Comments are closed.