25-N Dia Internacional Contra la Violència Vers les Dones

El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones a la Primera Trobada feminista de Llatinoamèrica i del Carib, celebrada a Bogotà (Colòmbia) el juliol de 1981. Es va escollir aquesta data en commemoració del violent assassinat de les germanes Mirabal (Pàtria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques dominicanes que al 1960 van ser brutalment assessinades a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo.

Actualment, la violència vers les dones és la violació de drets humans més estesa i universalment acceptada. Es dóna a totes les societats i cultures, sense distinció de classe o nivell socio-econòmic. Es presenta sota la forma de violència física, psicològica, sexual o econòmica i en àmbits tan diversos com les relacions de parella, l’entorn familiar, el laboral i el socio-comunitari.

La tolerància a les agressions que pateixen les dones, pel sol fet de ser-ho, es fonamenta en unes condicions estructurals basades en unes relacions de poder desiguals entre homes i dones. Al llarg del temps, la discriminació institucionalitzada vers les dones en pràcticament tots els sectors de la vida pública – la política, l’economia, la cultura, la religió, etc – ha estat normalitzada fins el punt que les situacions d’abús continuen sent invisibles per a una part de la població. La violència vers les dones és l’última expressió i més dramàtica de les desigualtats de gènere, i les seves proporcions endèmiques el resultat directe de la seva acceptació.

Des d’ACPIG volem commemorar aquesta data recordant la necessitat de reforçar les condicions d’igualtat per combatre la violència. Garantir el correcte funcionament dels serveis d’atenció a les dones que ho pateixen és imprescindible però no suficient.

Considerem que una solució duradora passa per actuar sobre els àmbits on es generen les desigualtats que, en última instància, situen les dones en una posició de vulnerabilitat.

Donades les circumstàncies actuals, volem incidir especialment en la importància de promoure la igualtat d’oportunitats en el mercat laboral per evitar situacions d’abús i violència masclista en aquest àmbit.

També alertem del perill que les retallades pressupostàries en serveis bàsics, com la sanitat o l’educació, reverteixin en una sobrecàrrega de feina en l’entorn de la llar, on el repartiment de tasques entre dones i homes continua sent molt desigual. En aquest sentit, la sensibilització, prevenció i atenció sobre la violència masclista, a través de serveis integrals de qualitat i amb criteris de professionalitat, són una inversió necessària i imprescindible per al present i futur de la nostra societat.

Som conscients que una repercussió diferenciada de la crisi pot suposar un important pas enrere en la igualtat entre dones i homes. Per això, demanem als poders públics la seva implicació real en la defensa d’un valor que considerem un pilar bàsic d’una societat democràtica.