4 d’abril de 2014. Quarta Assemblea Ordinària d’ACPIG

El passat 4 d’abril, es va dur a terme al CIRD de Barcelona, la quarta assemblea ordinària d’ACPIG tal i com estipulen els estatuts de l’entitat.

Tal i com marcava la convocatòria de l’assemblea es va donar compte de la memòria d’activitats del 2013, així com l’estat de comptes que varen ser aprovats per unanimitat.

Com a punts destacats de l’assemblea va ser la presentació, per aquest any , de les accions a dur a terme incloses en el Pla de Treball bianual que s’havia aprovat en la passada assemblea. El pla de treball gestionat per la Junta Directiva, obre a la participació de les persones associades les accions a desenvolupar a través de diferents comissions de treball.

En aquest cas com a repte important per l’entitat, i així es va destacar durant l’assemblea, és la implicació que volem tenir en el procés obert a la ciutadania i entitats sobre la futura Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya. Per aquest motiu es va decidir durant l’assemblea poder obrir un espai de debat a les persones associades, les quals rebran una convocatòria pel proper divendres, 9 de maig per fer aquesta jornada de treball per analitzar el text.

Així doncs, l’assemblea va seguir amb normalitat el seu desenvolupament, finalitzant aquesta amb la reflexió, igual que l’any passat, que per part de la Junta Directiva tot i les dificultats del context, continuem treballant per fer efectiva la finalitat i objectius d’ACPIG.

Comments are closed.