8 de març de 2013. Dia Internacional de les Dones

Un any més arriba el 8 de març i amb ell la necessitat, cada dia més imperiosa, de continuar alçant la veu per aconseguir una societat més igualitària i més justa entre dones i homes. Una societat que permeti i garanteixi la presència femenina i la seva continuïtat en totes les esferes de la vida pública i en els llocs de presa de decisions, una societat que elimini les discriminacions laborals que pateixen les dones, que les permeti realitzar-se plenament en qualsevol sector professional, que no les castigui per voler ser mares i compaginar les diferents esferes de la vida (personal, familiar, laboral i social), una societat que afavoreixi la corresponsabilitat entre dones i homes en l’atenció i cura dels nens i les nenes i les persones depenents, una societat que accepti noves formes de masculinitats i feminitats, una societat que permeti que les dones decideixin lliurament sobre la seva sexualitat i el seu propi cos, una societat que aposti per l’educació i la cultura en igualtat de nens i nenes i una societat que rebutgi, condemni i elimini qualsevol violència cap a les nenes i les dones. En definitiva, una societat que garanteixi a les persones el respecte a tots els seus drets i que no faci cap pas més enrere, perquè n’ha de fer molts més endavant.

Aquest 8 de març volem recordar i fer un petit homenatge a totes aquelles dones i homes que al llarg de la història i a tots els països del món han lluitat contra les discriminacions per raó de sexe i/o gènere i han estat un exemple i un referent en la consecució dels drets de les dones i la igualtat, així com instar a totes i tots els professionals, als poders públics i privats i a tota la ciutadania a continuar treballant per aconseguir el millor dels mons possible.

Comments are closed.