Carta a la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya

Fa unes setmanes, l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere va remetre una carta a la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya en motiu de l’actual tramitació al Parlament de l’Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes – que, seguint amb l’establert per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, que preveu la creació en tots els ministeris d’unitats d’igualtat- imposa a la Generalitat de Catalunya el foment de professionals d’igualtat i l’obligació de la regulació de la seva incorporació en la funció pública, per tal que incorporin els seus coneixements en la diagnosi, la implementació, l’avaluació i el seguiments dels projectes orientats a la igualtat.

Donat que, malauradament, massa sovint intervenen en àmbits relacionats amb la igualtat de gènere persones sense formació i experiència adequada, des d’ACPIG sol·licitem el reconeixement institucional del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere així com la incorporació de la categoria professional tècnica d’igualtat de gènere en la classificació professional de l’administració de la Generalitat de Catalunya, alhora que ens oferim per establir vincles de cooperació amb la finalitat d’evitar resultats indesitjats i situacions de competència deslleial.

Aquesta acció respon a l’objectiu de la nostra entitat per impulsar el reconeixement institucional del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere, defensant la seva autonomia i independència, alhora que evitar la mala praxi o competència deslleial que la falta de regulació de la capacitació professional i la indefinició de les funcions que realitzen o han de realitzar els i les professionals de la igualtat produeix.

La resposta que se’ns ha donat des de la Direcció General de Funció Pública és esperar a la tramitació legislativa de la futura llei per valorar els efectes de la seva aplicació i alhora, explica que “a totes les estructures de personal dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat existeixen llocs de treball que, de manera formal o informal, exerceixen les funcions pròpies del tècnic/a d’igualtat de gènere”, ja que, actualment, no existeix una categoria professional en la seva classificació.

Conseqüentment, durant els propers mesos, continuarem contactant amb les diferents institucions, organismes i organitzacions que, obligats per les diferents normatives, estan treballant o han de treballar per fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes, amb la finalitat d’exigir el foment, la regulació i el reconeixement del nostre col·lectiu.

Us seguirem informant.

Comments are closed.