Category Archives: 8 de març

8 de març, Dia Internacional de les Dones

Novament 8 de març i novament la necessitat i obligació de marcar aquest dia en el calendari. Marcar – ho com el dia en el que les institucions i bona part de la societat pren consciència de les desigualtats de gènere que pateixen les dones i en el que s’escriuen nombrosos textos sobre la importància econòmica, però sobre tot vital, d’una igualtat real entre dones i homes.

Si bé, la consecució de la igualtat real requereix de més d’un dia, requereix de l’ exercici constant de denúncia de les desigualtats i discriminacions que tant ens limiten i constrenyen i de les estructures socioeconòmiques que les perpetuen i, sovint, les invisibilitzen, convertint-les en quelcom de natural.

Per això, és important que aquestes desigualtats i discriminacions surtin del terreny teòric, acadèmic i institucional i arribin amb força al carrer, a les converses que tenim a les nostres cases, a les nostres feines, a les trobades amb les nostres amistats, per debatre-les amb la serenitat i profunditat que requereixen, adoptant una actitud responsable i crítica socialment que exigeixi el compliment de totes les lleis que garantitzen la igualtat real entre dones i homes i que remouen els obstacles pel seu impediment.

Una actitud crítica i responsable que demani una educació en igualtat des de la diferència; que posi en valor noves formes de relacionar-nos i estimar-nos, sense llastimar-nos; que mostri la diversitat afectiva i sexual; que visibilitzi i valori socialment les tasques de cura i la necessitat vital de la mateixa; que posi èmfasi en les noves masculinitats i l’ exercici d’una paternitat present, conscient i responsable; que demandi i valori la presència constant i necessària de les dones en qualsevol àmbit de poder o de decisió i que permeti i garantitzi la llibertat i pluralitat de ser i sentir-se dones.

La igualtat no és el fruit de la inèrcia o del curs lineal de la història, sinó que requereix del nostre treball i compromís.

Per això, avui 8 de març, Dia Internacional de les dones, novament tornem a ser aquí.

8 de març 2015. Dia Internacional de les Dones

Enguany es compleixen 20 anys de la Conferència de Beijing, la IV Conferència Mundial sobre la Dona organitzada per Nacions Unides i que va marcar un important punt d’inflexió per a l’agenda mundial en matèria d’igualtat de gènere. La Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, adoptada de forma unànime per 189 països, constituïa un programa a favor de l’apoderament de les dones i plantejava 12 àmbits crítics que suposen un obstacle pel seu avenç, com són: la pobresa, l’accés desigual a l’educació, la falta i l’accés desigual a la salut, la violència contra les dones, la seva vulnerabilitat en els conflictes armats, la desigualtat en les estructures econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de decisions, la manca de mecanismes institucionals per millorar la seva situació, la falta de respecte i la protecció inadequada dels seus drets com a drets humans, la seva subrepresentació en els mitjans de comunicació, la desigualtat en la gestió dels recursos naturals i en la salvaguarda del medi ambient i la discriminació i violacions que pateixen les nenes.

La Plataforma d’Acció acordada a la IV Conferència Mundial de la Dona i la Convenció per a l’Eliminació de tota forma de discriminació de la Dona (CEDAW), adoptada per Nacions Unides al 1979 i ratificada per 187 estats, entre ells Espanya, segueixen sent el referent de les polítiques d’igualtat.

El passat novembre, l’informe[1] presentat per la Plataforma CEDAW Sombra España, una plataforma formada per més de 50 organitzacions no governamentals de dones, cooperació internacional i drets humans, i signat per més de 260 organitzacions i col·lectius de la societat civil, denunciava que al nostre país els deures en matèria d’igualtat i polítiques de gènere no s’han complert durant els últims anys. Aquest informe evidencia que lluny de complir amb la Convenció, l’estat espanyol està duent a terme un progressiu desmantellament de les polítiques d’igualtat.

Entre d’altres qüestions, l’informe denuncia que de 2009 a 2014 s’ha reduït un 23% el pressupost en matèria de violència de gènere; que en la nova llei d’educació (LOMCE) no es fa esmena al foment de la igualtat entre dones i homes, es justifica la segregació per sexe a les aules i es concedeix finançament públic a alguns dels centres que segreguen; que el deteriorament del mercat de treball ha incidit molt més en les dones però que les mesures per fomentar l’ocupació en plena crisis econòmica han anat dirigides, principalment, a sectors masculinitzats; que el pressupost destinat a polítiques d’igualtat ha estat retallat un 49% a nivell estatal i el de les CCAA un 32% de mitja i que la nova Llei de bases de règim local ha eliminat les competències d’igualtat en l’àmbit territorial, contravenint allò establert en l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, la Carta Europea d’Igualtat de Dones i Homes i les recomanacions del propi Comitè de la CEDAW i que existeix una falta de compromís amb els drets sexuals i reproductius de les dones i una vulneració constant del seu dret a la salut. 

Malauradament i tal i com ens evidencien les dades, no s’han acomplert els objectius marcats, ni a nivell internacional ni tampoc nacional, trobant-nos en un moment de pèrdua de molts dels drets lluitats per moltes persones durant anys i anys. 

És per això que des d’ACPIG no podem deixar de sumar-nos a aquesta denúncia i convidar a totes les persones, dones i homes, que creuen que la igualtat de gènere farà un món més just, a participar en les accions que als diferents territoris es duran a terme per commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones.[1] Informe sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW). El Comitè  la CEDAW interpel·la a la societat civil dels Estats per a que elaborin els seus propis informes amb la finalitat de millorar el coneixement i la comprensió de la realitat en matèria d’igualtat més allà de la visió governamental.