Category Archives: coneixement

Acte de presentació de l’estudi sobre la professió

La presentació de l’estudi sobre la “Situación de la Figura de Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en España y Propuestas para una futura Certificación Profesional” va tenir molt bona acollida entre el públic assistent a l’acte.

Marta Mas Perulles, Presidenta de la FEPAIO , va presentar els principals resultats de la recerca elaborada per l’entitat. Entre aquests destaca l’augment de professionals que s’hi dediquen a les polítiques d’igualtat des de 2001 fins al 2009.

La introducció en el catàleg de professions de 2 categories que identificaven la professió (agent d’igualtat per a la dona i promotor d’igualtat per a la dona) va permetre començar a tenir una idea de quantes persones s’estaven i s’estan dedicant actualment al desenvolupament de les polítiques d’igualtat. És a partir d’aquestes d’aquestes dades que la FEPAIO elabora aquest document, tot estudiant el grau de demandes i contractacions realitzades per comunitats autonòmiques. Continue reading

Pasos per aconseguir el reconeixement professional

Al 31 d’agost va sortir publicat al Butlletí oficial de l’Estat (BOE) l’aprovació de la introducció dins del Catàleg Nacional Professional de Qualificacions del perfil professional de «promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes».
En aquest reial decret s’estableix la formació i experiència requerides per poder realitzar aquesta tasca.
Si volveu més informació podeu consultar el BOE, clica aquí.

Podeu consultar la notícia realitzada per el Instituto de la Mujer, clica aquí.