Category Archives: usos del temps

8 de març de 2012. Dia Internacional de les Dones

En el Dia Internacional de les Dones, l’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere (ACPIG), vol reivindicar la importància de la formació i el coneixement com a eines clau en la lluita contra les desigualtats.
La persistència de les desigualtats entre dones i homes ens ha de fer conscients de la dificultat que entranya saber detectar i combatre unes causes que es troben tan subtil com profundament arrelades en la nostra societat. Per altra banda, ens trobem en un moment en que la retallada de la despesa pública ens obliga a ser doblament eficaços en les accions encetades. Davant aquesta complexitat el disseny de les mesures adequades passa per reconèixer la qualificació que aquesta tasca requereix.
ACPIG treballa per afavorir una actuació coordinada i aconseguir que els i les professionals dedicats a combatre les desigualtats per raó de gènere rebin suport institucional. Considerem que donar veu a qui compta amb les eines necessàries és la millor garantia d’èxit i una aposta indispensable per combatre les desigualtats.