Inici de curs: continuem treballant per la Igualtat

Setembre. Iniciem curs i des d’ACPIG ens tornem a posar en marxa per continuar reivindicant la construcció d’una societat més igualitària i, conseqüentment, més justa entre dones i homes.
Una premissa fonamental per aconseguir-ho és garantir la qualificació i professionalització de les persones que, ja sigui des de l’àmbit públic o privat, treballem per desmuntar les estructures que permeten i perpetuen les desigualtats de gènere en el nostre entorn. I això només és possible mitjançant una regulació professional que reconegui i posi en valor la complexitat d’aquesta tasca.
Malauradament, moltes de les persones que treballen incorporant la perspectiva de gènere en les seves professions ho fan des de la seva consideració i implicació personal i professional i, inclús en aquells llocs de feina on s’exigeixen aquests coneixements, poques vegades es veuen valorats en el seu reconeixement professional.
No hem d’oblidar que aquests i aquestes professionals, a banda dels coneixements propis del lloc de feina, tenen uns coneixements específics en matèria de gènere que els permeten identificar com i per què es produeixen aquestes desigualtats i que són utilitzats per pensar, proposar, executar i avaluar actuacions que minorin o eliminin les mateixes. Parlem doncs, d’un perfil professional molt qualificat que poques vegades es reconegut i valorat – econòmica i socialment – d’acord a les seves competències tècniques.
No és casualitat tampoc que, majoritàriament, han estat i són les dones qui s’han interessat per adquirir aquestes competències professionals i, posant en evidència que encara no s’ha tallat l’arrel del problema, es reprodueixen aquí també, les mateixes desigualtats laborals que es donen en totes les professions feminitzades: pitjors condicions laborals i retributives, manca d’oportunitats de promocionar professionalment i falta de reconeixement i valoració social de la tasca que duen a terme.
Com a entitat que treballa pel reconeixement professional de la igualtat de gènere continuem i continuarem reivindicant la necessitat, importància i vàlua d’aquests coneixements i denunciant la inaplicació de les mesures o la falta de recursos per dur a terme les accions que les diferents lleis (estatals i autonòmiques) reconeixen i obliguen des de fa ja molt de temps.
Com a societat no podem permetre que continuïn perpetuant-se les desigualtats entre dones i homes i un dels passos per aconseguir – ho és no perdre el talent femení que hi és present.
De nou, seguim.

Comments are closed.