Primera Assemblea d’ACPIG

El proper divendres 30 de setembre celebrarem la primera Assemblea General Ordinària de persones associades. Aquesta es realitzarà a les instal·lacions del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
L’hora de convocatòria són les 18.45 h en primera instància, i les 19.00 h en segona.
Els temes a tractar seran els següents:

  1. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2010
  2. Aprovació del pressupost anual d’ingressos i despeses de l’any 2011
  3. Aprovació del Pla General d’Actuació de l’Associació
  4. Presentació del bloc de l’Associació
  5. Aprovació del Reglament de Règim Interior de l’Associació
  6. Aprovació de canvis en la Junta Directiva actual
  7. Precs i preguntes