Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes

Com us vàrem informar el passat mes de maig, el Parlament de Catalunya està tramitant la proposició de Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes.

L’aprovació d’aquesta llei ampliarà el marc legal de les polítiques d’igualtat a Catalunya i establirà les mesures i els mecanismes concrets que han de seguir els poders públics catalans per dur a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar les desigualtats existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida.

Des d’ACPIG estem analitzant aquest proposició per fer arribar les nostres aportacions als grups parlamentaris, especialment, respecte a aquells articles relacionats amb la figura del o la professional de la igualtat de gènere.

Alhora, hem iniciat contactes amb parlamentàries i parlamentaris dels diferents partits polítics a fi de trobar-nos i obrir espais de diàleg i treball conjunts.

Continuarem informant-vos de tota la feina que realitzem.

Aprofitem l’avinentesa per a desitjar-vos un bon estiu i animar-vos a continuar participant amb nosaltres.

Fins la tornada!

Comments are closed.