Qui som?

L’Associació

La fundació d’ACPIG respon al reconeixement, àmpliament acceptat per la comunitat internacional, de la necessitat d’intervenir en els diferents àmbits socials per a fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes com a requisit imprescindible per a la consolidació d’una societat veritablement democràtica.

En el context actual, especialment arrel dels avenços legislatius, les intervencions encaminades a promoure la igualtat de gènere han adquirit un alt nivell de complexitat. Això determina que hagin de ser portades a terme per professionals amb una formació específica, adequada i suficient per garantir un bon servei professional i uns resultats satisfactoris.

L’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere neix l’any 2010 amb la voluntat de promoure les accions necessàries per garantir aquesta qualitat, així com de vetllar perquè les persones que exercim la nostra activitat professional en aquest àmbit ho fem en condicions de lleial competència professional i dins del marc legal vigent.